مطالب مرتبط با : عصر جدید | New Age

Jurrivh – Last Words

Artist: Jurrivh | Music Name: Last Words | Genre: New Age/Piano | Released: 2020 | Album: Last Words | Jurrivh – Last Words

دانلود آهنگ بی کلام آرام بخش Jurrivh با نام (حرف اخر) Last Words

هنرمند: جورریوه | نام موزیک: حرف اخر | سبک: نیو ایج | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: مولداوی

دانلود آهنگ بی کلام (جورریوه) Jurrivh با نام (حرف اخر) Last Words

Chris Snelling – Differences

Artist: Chris Snelling | Music Name: Differences | Genre: New Age/Piano | Released: 2020 | Album: Differences | Chris Snelling – Differences

هنرمند: کریس اسنلینگ | نام موزیک: تفاوت | سبک: نیو ایج | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: کانادا

دانلود آهنگ بی کلام (کریس اسنلینگ) Chris Snelling با نام (تفاوت) Differences

Tony Anderson – Spiriteaux

Artist: Tony Anderson | Music Name: Spiriteaux | Genre: New Age | Released: 2015 | Album: Spiriteaux | Tony Anderson – Spiriteaux

هنرمند: تونی اندرسون | نام موزیک: سپیریتوکس | سبک: بی کلام | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (تونی اندرسون) Tony Anderson با نام (سپیریتوکس) Spiriteaux

Josh Kramer – Hiraeth

Artist: Josh Kramer | Music Name: Hiraeth | Genre: Instrumental/Classical | Released: 2020 | Album: Obscurities | Josh Kramer – Hiraeth

دانلود آهنگ بی کلام 2020 (جاش کرامر) Josh Kramer با نام Hiraeth

هنرمند: جاش کرامر | نام موزیک: اشتیاق | سبک: نیو ایج | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (جاش کرامر) Josh Kramer با نام (اشتیاق) Hiraeth

Dark Life Note – Crawling

Artist: Dark Life Note | Music Name: Crawling | Genre: New Age/Piano | Released: 2018 | Album: Breathe | Dark Life Note – Crawling

دانلود آهنگ بی کلام 2018 (دارک لایف نوت) Dark Life Note با نام (خزیدن) Crawling

هنرمند: دارک لایف نوت | نام موزیک: خزیدن | سبک: نیوایج پیانو | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: روسیه

دانلود آهنگ بی کلام (دارک لایف نوت) Dark Life Note با نام (خزیدن) Crawling

Joe Alexander Shepherd – Without You

Artist: Joe Alexander Shepherd | Music Name: Without You | Genre: Piano Solo | Released: 2020 | Album: Without You | Joe Alexander Shepherd – Without You

دانلود آهنگ بی کلام 2020 Joe Alexander Shepherd با نام  Without You

هنرمند: جو الکساندر | نام موزیک: بدون تو | سبک: پیانو | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: بریتانیا

دانلود آهنگ بی کلام (جو الکساندر) Joe Alexander Shepherd با نام (بدون تو) Without You

Dominique Charpentier – La Tendresse

Artist: Dominique Charpentier | Music Name: La Tendresse | Genre: New Age/Piano Solo | Released: 2019 | Album: La Tendresse | Dominique Charpentier – La Tendresse

هنرمند: دومنیک | نام موزیک: لا ترین جرس | سبک: نیو ایج | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: فرانسه

دانلود آهنگ بی کلام (دومنیک) Dominique Charpentier با نام (لا ترین جرس) La Tendresse

Phil Rey & Felicia Farerre – What Angels Dream

Artist: Phil Rey & Felicia Farerre | Music Name: What Angels Dream | Genre: New Age | Released: 2020 | Album: What Angels Dream | Phil Rey – What Angels Dream

دانلود آهنگ بی کلام 2020 (فیل ری) Matthew Mayer با نام What Angels Dream

هنرمند: فیل ری | نام موزیک: آنچه فرشتگان می خوابند | سبک: نیو ایج | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (فیل ری) Matthew Mayer با نام (آنچه فرشتگان می خوابند) What Angels Dream

Matthew Mayer – Desolation

Artist: Matthew Mayer | Music Name: Desolation | Genre: New Age/Piano Solo | Released: 2020 | Album: Desolation | Matthew Mayer – Desolation

دانلود آهنگ بی کلام 2020 ارام بخش (متیو مایر) Matthew Mayer با نام (ویرانی) Desolation

هنرمند: متیو مایر | نام موزیک: ویرانی | سبک: نیو ایج | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (متیو مایر) Matthew Mayer با نام (ویرانی) Desolation

Tony Anderson – Something Can Grow

Artist: Tony Anderson | Music Name: Something Can Grow | Genre: New Age | Released: 2017 | Album: The Heart of Man | Tony Anderson – Something Can Grow

دانلود آهنگ بی کلام (تونی اندرسون) Tony Anderson با نام Something Can Grow

هنرمند: تونی اندرسون | نام موزیک: چیزی می تواند رشد کند | سبک: بی کلام | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (تونی اندرسون) Tony Anderson با نام (چیزی می تواند رشد کند) Something Can Grow

1 2