مطالب مرتبط با : فانک | Funk

BTS & Halsey – Boy With Luv

تک آهنگ

Artist: BTS | Music Name: Boy With Luv | Genre: Pop | Released: 2019 | Album: Map of the Soul: Persona | BTS – Boy With Luv (Music Video)

دانلود آهنگ کره ای گروه سال 2019 (بی تی اس) BTS با نام (پسر با لوو) Boy With Luv

هنرمند: بی تی اس | نام موزیک: پسر با لوو | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (بی تی اس) BTS با نام (پسر با لوو) Boy With Luv

Östberg – Journey

تک آهنگ

Artist: Östberg | Music Name: Journey | Genre: Synthwave | Released: 2019 | Ostberg – Journey

دانلود آهنگ بی کلام (اوستبرگ) Östberg با نام (سفر-مسافرت-سیاحت) Journey

هنرمند: اوستبرگ | نام موزیک: سفر | سبک: سینث‌ویو | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: نروژ

دانلود آهنگ بی کلام (اوستبرگ) Östberg با نام (سفر-مسافرت-سیاحت) Journey

Östberg – Dauntless

تک آهنگ

Artist: Östberg | Music Name: Dauntless | Genre: Funk | Released: 2016 | Ostberg – Dauntless

دانلود موزیک بیکلام (اوستبرگ) Östberg با نام (جسور-نترس-بی باک-باشهامت-سرزنده) Dauntless

هنرمند: اوستبرگ | نام موزیک: جسور-نترس-بی باک-باشهامت-سرزنده | سبک: فانک | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: نروژ

دانلود آهنگ (اوستبرگ) Östberg با نام (جسور-نترس-بی باک-باشهامت-سرزنده) Dauntless

The Noisy Freaks – Love Robot

تک آهنگ

Artist: The Noisy Freaks | Music Name: Love Robot | Genre: Electronica | Released: 2014 | Album: Straight Life | The Noisy Freaks – Love Robot

دانلود موزیک بیکلام (د نویزی فرکس) The Noisy Freaks با نام (ربات عشق) Love Robot

هنرمند: د نویزی فرکس | نام موزیک: ربات عشق | سبک: الکترونیکا | تاریخ انتشار: 2014 | ملیت: فرانسه

دانلود آهنگ بی کلام (د نویزی فرکس) The Noisy Freaks با نام (ربات عشق) Love Robot