مطالب مرتبط با : الکترو | Electro

Vexento – Digital Kiss

تک آهنگ

Artist: Vexento | Music Name: Digital Kiss | Genre: Electro/Dance | Released: 2016 | Vexento – Digital Kiss

دانلود موزیک بی کلام (وکس انتو) Vexento با نام (بوسه دیجیتال) Digital Kiss

هنرمند: وکس انتو | نام موزیک: بوسه دیجیتال | سبک: الکترو | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: کانادا

دانلود آهنگ بی کلام (وکس انتو) Vexento با نام (بوسه دیجیتال) Digital Kiss

Deadmau5 – Superliminal

Artist: Deadmau5 | Music Name: Superliminal | Genre: Electro House | Released: 2012 | Album: Title Goes Here | Deadmau5 – Superliminal

دانلود موزیک بی کلام (ددماوس) Deadmau5 با نام (فوق العاده ای) Superliminal

هنرمند: ددماوس | نام موزیک: فوق العاده ای | سبک: الکترو هاس | تاریخ انتشار: 2012 | ملیت: کانادا

دانلود آهنگ بی کلام (ددماوس) Deadmau5 با نام (فوق العاده ای) Superliminal

Soulero – Dream Freeze

تک آهنگ

Artist: Soulero | Music Name: Dream Freeze | Genre: Electro House | Released: 2012 | Soulero – Dream Freeze

دانلود آهنگ بی کلام (سولرو) Soulero با نام (رویای یخ زده) Dream Freeze

هنرمند: سولرو | نام موزیک: رویای یخ زده | سبک: الکترو هاس | تاریخ انتشار: 2012 | ملیت: سوئد

دانلود آهنگ بی کلام (سولرو) Soulero با نام (رویای یخ زده) Dream Freeze

Tiësto & Diplo – C’Mon

تک آهنگ

Artist: Tiesto & Diplo | Music Name: C’Mon | Genre: Trance/Electro House | Released: 2010 | Tiesto & Diplo – C’Mon

دانلود آهنگ بی کلام (تیستو) Diplo & Tiesto با نام (بیا دیگه) CMon

هنرمند: تیستو | نام موزیک: بیا دیگه | سبک: ترنس و الکترو هاس | تاریخ انتشار: 2010 | ملیت: هلند 

دانلود آهنگ بی کلام (تیستو) Tiesto با نام (بیا دیگه) CMon

DJ Designer Drugs – The Terror

تک آهنگ

Artist: Designer Drugs | Music Name: The Terror | Genre: Electro | Released: 2011 | Album: Hardcore/Softcore | Designer Drugs – The Terror

دانلود آهنگ (دی زاینر دروگس) Designer Drugs با نام (وحشت) The Terror

هنرمند: دی زاینر دروگس | نام موزیک: هراس-وحشت-خوف-ترس زیاد | سبک: الکترو | تاریخ انتشار: 2011 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (دی زاینر دروگس) Designer Drugs با نام (وحشت) The Terror

4Minute – I My Me Mine

تک آهنگ

Artist: 4Minute | Music Name: I My Me Mine | Genre: Pop | Released: 2010 | Album: Diamond | 4Minute – I My Me Mine

دانلود آهنگ کره ای گروه دختر (۴مینیت) 4Minute با نام (من خودم هستم) I My Me Mine

هنرمند: ۴مینیت | نام موزیک: من خودم هستم | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2010 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (۴مینیت) 4Minute با نام (من خودم هستم) I My Me Mine

fx – Hot Summer

تک آهنگ

Artist: fx | Music Name: Hot Summer | Genre: Pop | Released: 2011 | Album: Pinocchio | fx – Hot Summer

دانلود آهنگ کره ای گروه دختر (اف ایکس) fx با نام (تابستان داغ) Hot Summer

هنرمند: اف ایکس | نام موزیک: تابستان داغ | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2011 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (اف ایکس) fx با نام (تابستان داغ) Hot Summer

Boys Noize – OiOiOi (Mega Mix)

تک آهنگ

 Artist: Boys Noize (Alex Ridha) | Music Name: OiOiOi | Genre: Electro/Disco | Released: 2018 | Boys Noize – OiOiOi

دانلود آهنگ بیکلام (بویز نویز) Boys Noize با نام (اوی اوی اوی) OiOiOi

هنرمند: بویز نویز | نام موزیک: سواری هیجان | سبک: الکترو و دیسکو | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: آلمان

دانلود آهنگ بی کلام (بویز نویز) Boys Noize با نام (اوی اوی اوی) OiOiOi

Puppet & Cormak – Enough Is Enough (feat. Richard Caddock)

تک آهنگ

Artist: Puppet & Cormak & Richard Caddock | Music Name: Enough Is Enough | Genre: Electro | Released: 2016 | Album: Soft Spoken | Puppet & Cormak – Enough Is Enough

دانلود آهنگ (پاپت و کورمک و ریچارد کادوک) Puppet & Cormak با نام (بس است دیگر بس است-کافی است) Enough Is Enough

Related image

هنرمند: پاپت و کورمک و ریچارد کادوک | نام موزیک: بس است دیگر بس است-کافی است | سبک: الکترو | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: آمریکا و سوئد

دانلود آهنگ (پاپت و کورمک و ریچارد کادوک) Puppet & Cormak با نام (بس است دیگر بس است-کافی است) Enough Is Enough

Keyboard Kid & Iain Mannix – Lips

تک آهنگ

Artist: Keyboard Kid & Iain Mannix | Music Name: Lips | Genre: Electro | Released: 2015 | Keyboard Kid & Iain Mannix – Lips

دانلود آهنگ (کیبیورد کید) Keyboard Kid با نام (لب ها) Lips

هنرمند: کیبیورد کید و ایان ماننکس | نام موزیک: لب ها | سبک: الکترو | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (کیبیورد کید) Keyboard Kid با نام (لب ها) Lips

۱ ۲ ۳