مطالب مرتبط با : سینث‌ویو | Synthwave

DEADLIFE – For You

Artist: DEADLIFE | Music Name: For You | Genre: Synthwave | Released: 2017 | Album: Bionic Chrysalis | DEADLIFE – For You

دانلود آهنگ بی کلام 2017 (زندگی مرده) DEADLIFE با نام (برای تو) For You

هنرمند: زندگی مرده | نام موزیک: برای شما | سبک: سینث‌ ویو | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: انگلیس

دانلود آهنگ بی کلام گروه (زندگی مرده) DEADLIFE با نام (برای تو) For You

DEADLIFE – Maverick

پست ویژه

Artist: DEADLIFE | Music Name: Maverick | Genre: Synthwave | Released: 2017 | Album: Bionic Chrysalis | DEADLIFE – Maverick

دانلود آهنگ گروه (زندگی مرده) DEADLIFE با نام (موریک) Maverick

هنرمند: زندگی مرده | نام موزیک: موریک | سبک: سینث‌ ویو | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: انگلیس

دانلود آهنگ گروه (زندگی مرده) DEADLIFE با نام (موریک) Maverick

PYLOT – Blurred Vision

پست ویژه
تک آهنگ

Artist: PYLOT | Music Name: Blurred Vision | Genre: ‎Synth wave | Released: 2015 | PYLOT – Blurred Vision

دانلود موزیک بی کلام (پیلوت) PYLOT با نام (تاری دید) Blurred Vision

هنرمند: پیلوت | نام موزیک: تاری دید | سبک: سینث‌ویو | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (پیلوت) PYLOT با نام (تاری دید) Blurred Vision

PYLOT – A Race Against Time

پست ویژه

Artist: PYLOT | Music Name: A Race Against Time | Genre: ‎Synth wave | Released: 2016 | PYLOT – A Race Against Time

دانلود موزیک بیکلام (پیلوت) PYLOT با نام (مسابقه‌ای در برابر زمان) A Race Against Time

هنرمند: پیلوت | نام موزیک: مسابقه‌ای در برابر زمان | سبک: سینث‌ویو | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (پیلوت) PYLOT با نام (مسابقه‌ای در برابر زمان) A Race Against Time

Stilz – Nova City Sector 3

تک آهنگ

Artist: Stilz | Music Name: Nova City Sector 3 | Genre: Synthpop | Released: 2015 | Album: Judicator | Stilz – Nova City Sector 3

دانلود آهنگ بی کلام (استیلز) Stilz با نام (بخش نوا شهر) Nova City Sector 3دانلود آهنگ بی کلام (استیلز) Stilz با نام (بخش نوا شهر) Nova City Sector 3

هنرمند: استیلز | نام موزیک: بخش نوا شهر | سبک: سینث‌ پاپ | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (استیلز) Stilz با نام (بخش نوا شهر) Nova City Sector 3