مطالب مرتبط با : تکنو | Techno

The Grounders – Pandemonium

Artist: The Grounders | Music Name: Pandemonium | Genre: ‎Minimal/Techno | Released: 2016 | Album: Minimal Chaosic | The Grounders – Pandemonium

دانلود آهنگ (د گرندز) The Grounders با نام (کاخ شیطان دوزخ) Pandemonium

هنرمند: د گرندز | نام موزیک: کاخ شیطان | سبک: تکنو | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (د گرندز) The Grounders با نام (کاخ شیطان دوزخ) Pandemonium

DJ Aligator – Follow Me

Artist: DJ Aligator | Music Name: Follow Me | Genre: Techno | Released: 2020 | Album: Follow Me | DJ Aligator – Follow Me

دانلود آهنگ  2020 شاد (دی‌جی علی‌گیتور) DJ Aligator با نام (بیا دنبالم) Follow Me

هنرمند: دی‌جی علی‌گیتور | نام موزیک: بیا دنبالم | سبک: تکنو | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: ایران

دانلود آهنگ (دی‌جی علی‌گیتور) DJ Aligator با نام (بیا دنبالم) Follow Me

Mark Holiday – Mega Lo Mania

Artist: Mark Holiday (DJ Trendsetter) | Music Name: Nurburgring | Genre: Techno/Hip Hop | Released: 2018 | Mark Holiday – Mega Lo Mania

دانلود آهنگ بی کلام 2018 (مارک هالیدی) Mark Holiday با نام (مگا لو مانیا) Mega Lo Mania

هنرمند: مارک هالیدی | نام موزیک: مگا لو مانیا | سبک: تکنو و هیپ هاپ | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: آمریکا و انگلیس

دانلود آهنگ بی کلام (مارک هالیدی) Mark Holiday با نام (مگا لو مانیا) Mega Lo Mania

Yuzo Koshiro – Good Ending

Artist: Yuzo Koshiro | Music Name: Good Ending | Genre: Techno | Released: 1991 | Album: Streets of Rage | Yuzo Koshiro – Good Ending

دانلود آهنگ بی کلام بازی street of rage (یوزو کوشیرو) Yuzo Koshiro با نام (پایان خوب) Good Ending

هنرمند: یوزو کوشیرو | نام موزیک: پایان خوب | سبک: تکنو | تاریخ انتشار: 1991 | ملیت: ژاپن

دانلود آهنگ بی کلام (یوزو کوشیرو) Yuzo Koshiro با نام (پایان خوب) Good Ending