مطالب مرتبط با : ترنس | Trance

Denis Kenzo & Vika – What I See

تک آهنگ

Artist: Denis Kenzo & Vika | Music Name: What I See | Genre: Trance | Released: 2016 | Denis Kenzo – What I See

دانلود آهنگ (دی جی دنیس کنزو) Denis Kenzo با نام (من چی می بینم) What I See

هنرمند: دنیس کنزو | نام موزیک: من چی می بینم | سبک: ترنس | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: روسیه

دانلود آهنگ روسی (دی جی دنیس کنزو) Denis Kenzo با نام (من چی می بینم) What I See

Yuri Kane – Daylight

تک آهنگ

Artist: Yuri Kane | Music Name: Daylight | Genre: Trance | Released: 2010 | Album: Once Upon A Night, Vol. 2 | Yuri Kane – Daylight

دانلود آهنگ روسی (یوری کین) Yuri Kane با نام (روشنی روز) Daylight

هنرمند: یوری کین | نام موزیک: روشنی روز | سبک: ترنس | تاریخ انتشار: 2010 | ملیت: روسیه

دانلود آهنگ روسی (یوری کین) Yuri Kane با نام (روشنی روز) Daylight

Juventa – Woolloomooloo

تک آهنگ

Artist: Juventa | Music Name: Woolloomooloo | Genre: Progressive House | Released: 2015 | Album: Kinetica | Juventa – Woolloomooloo

دانلود آهنگ بی کلام (جی یوونتا) Juventa با نام (ولو مالو) Woolloomooloo

هنرمند: جی یوونتا | نام موزیک: طوفان دور | سبک: پروگرسیو هاس | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: هلند

دانلود آهنگ بی کلام (جی یوونتا) Juventa با نام (ولو مالو) Woolloomooloo

Tiesto – Maximal Crazy

پست ویژه

Artist: Tiesto | Music Name: Maximal Crazy | Genre: Electro House/Trance | Released: 2014 | Album: A Town Called Paradise | Tiesto – Maximal Crazy

دانلود موزیک بی کلام (تیستو) Tiesto با نام (حداکثر دیوانه) Maximal Crazy

هنرمند: تیستو | نام موزیک: حداکثر دیوانه | سبک: ترنس و الکترو هاس | تاریخ انتشار: 2014 | ملیت: هلند

دانلود آهنگ بی کلام (تیستو) Tiesto با نام (حداکثر دیوانه) Maximal Crazy

Tiesto & BT – Break My Fall

تک آهنگ

Artist: Tiesto & BT | Music Name: Break My Fall | Genre: Trance | Released: 2007 | Album: Elements Of Life | Tiesto – Break My Fall

دانلود آهنگ (تیستو و بی تی) Tiesto & BT با نام (بریک مای فال) Break My Fall

هنرمند: تیستو و بی تی | نام موزیک: بریک مای فال | سبک: ترنس | تاریخ انتشار: 2007 | ملیت: هلند

دانلود آهنگ (تیستو و بی تی) Tiesto & BT با نام (بریک مای فال) Break My Fall

Tiesto – Elements Of Life

Artist: Tiesto | Music Name: Elements Of Life | Genre: Trance | Released: 2007 | Album: Elements Of Life | Tiesto – Elements Of Life

دانلود موزیک بیکلام (دیجی تیستو) Tiesto با نام (عناصر زندگی) Elements Of Life

هنرمند: تیستو | نام موزیک: عناصر زندگی | سبک: ترنس | تاریخ انتشار: 2007 | ملیت: هلند

دانلود آهنگ بی کلام (تیستو) Tiesto با نام (عناصر زندگی) Elements Of Life

Evave – Till You Fly

تک آهنگ

Artist: Evave | Music Name: Till You Fly | Genre: ‎Trance | Released: 2013 | Album: Till You Fly | Evave – Till You Fly

دانلود موزیک بیکلام (ایوا) Evave با نام (تا وقتی که پرواز کنی) Till You Fly

Related image

هنرمند: ایوا | نام موزیک: تا وقتی که پرواز کنی | سبک: ترنس | تاریخ انتشار: 2013 | ملیت: روسیه

دانلود آهنگ بی کلام (ایوا) Evave با نام (تا وقتی که پرواز کنی) Till You Fly

Joshua Ollerton – Laura

پست ویژه
تک آهنگ

Artist: Joshua Ollerton | Music Name: Laura | Genre: Trance | Released: 2017 | Album: Coastal Selections 003 | Joshua Ollerton – Laura

دانلود موزیک بیکلام (جاشوا وللرتون) Joshua Ollerton با نام (لورا) Laura

هنرمند: جاشوا وللرتون | نام موزیک: لورا | سبک: ترنس | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (جاشوا وللرتون) Joshua Ollerton با نام (لورا) Laura

Kono (USA) – Whats Meant to Be

پست ویژه

Artist: Kono (USA) | Music Name: What’s Meant to Be | Genre: Trance | Released: 2015 | Kono (USA) – What’s Meant to Be

دانلود آهنگ بی کلام (کونو یو اس آ) Kono (USA) با نام (منظورش این بود که) Whats Meant to Be

هنرمند: کونو یو اس آ | نام موزیک: منظورش این بود که | سبک: ترنس | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (کونو یو اس آ) Kono (USA) با نام (منظورش این بود که) Whats Meant to Be

1 2 3