مطالب مرتبط با : موزیک بی کلام

Ennja – Resistance

Artist: Ennja | Music Name: Resistance | Genre: Trap/Future Bass | Released: 2020 | AlbumResistance | Ennja – Resistance

دانلود آهنگ بی کلام (ان جا) Ennja با نام (مقاومت , مخالفت , ایستادگی) Resistance

به شدت پیشنهاد میشه.

Image result for Ennja - Resistance

هنرمند: ان جا | نام موزیک: مقاومت | سبک: فیوچر بیس | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: روسیه

دانلود آهنگ بی کلام (ان جا) Ennja با نام (مقاومت , مخالفت , ایستادگی , پایداری) Resistance

Signal Void – Bad Sector

Artist: Signal Void | Music Name: Bad Sector | Genre: Psychedelic Trance | Released: 2021 | AlbumBad Sector | Signal Void – Bad Sector

دانلود آهنگ بیکلام (فید می) Signal Void با نام (بخش بد , ناحیه خراب مضر) Bad Sector

برای علاقه مندان به موزیک سبک: سای ترنس و موزیک بی کلام الکترونیک

The Revenant | Signal Void

هنرمند: سیگنال وید | نام موزیک: بخش بد | سبک: سای ترنس | تاریخ انتشار: 2021 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بیکلام (سیگنال وید) Signal Void با نام (بخش بد , ناحیه خراب مضر) Bad Sector

Feed Me – New Shoes

Artist: Feed Me (Jon Gooch) | Music Name: New Shoes | Genre: Electro House | Released: 2020 | Album: New Shoes | Feed Me – New Shoes

دانلود آهنگ (فید می) Feed Me با نام (کفش های نو , کفش های جدید) New Shoes

علاقه مندان به سبک الکترو هاس و موزیک بی کلام الکترونیک

Jon Gooch - Wikipedia

هنرمند: فید می | نام موزیک: کفش های نو | سبک: الکترو هاس | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (فید می) Feed Me با نام (کفش های نو , کفش های جدید) New Shoes

Matthew Mayer – Beautiful You

Artist: Matthew Mayer | Music Name: Beautiful You | Genre: New Age/Piano Solo | Released: 2018 | Album: Beautiful You | Matthew Mayer – Beautiful You

دانلود آلبوم موسیقی Beautiful You توسط Matthew Mayer

ارام  بخش و زیبا پیشنهاد میکنم

دانلود آهنگ بی کلام (متیو مایر) Matthew Mayer با نام (شما زیبا) Beautiful You

هنرمند: متیو مایر | نام موزیک: شما زیبا | سبک: نیو ایج | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (متیو مایر) Matthew Mayer با نام (شما زیبا) Beautiful You

Yunomi & PSYQUI – Cast a Light

Artist: Yunomi | Music Name: Cast a Light | Genre: Pop | Released: 2020 | Album: Cast a Light | Yunomi & PSYQUI – Cast a Light

دانلود آهنگ بی کلام (یونومی) Yunomi با نام (یک چراغ بزنید) Cast a Light

PSYQUI

هنرمند: یونومی | نام موزیک: یک چراغ بزنید | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: ژاپن

دانلود آهنگ بی کلام (یونومی) Yunomi با نام (یک چراغ بزنید) Cast a Light

Signal Void – Ultra Violet

Artist: Signal Void | Music Name: Ultra Violet | Genre: ‎Synth wave/Synth Pop | Released: 2018 | Album: This Liminal Reality | Signal Void – Ultra Violet

دانلود آهنگ بی کلام (سیگنال ویود) Signal Void با نام (بنفش فوق العاده) Ultra Violet

پیشنهاد مدیر علاقه مندان به سینث پاپ و موزیک بی کلام الکترونیک از دست ندید.

purple hair color 2019 - 2020 | Colored hair tips, Dyed hair purple, Light purple  hair

هنرمند: سیگنال ویود | نام موزیک: بنفش فوق العاده | سبک: سینث پاپ | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (سیگنال ویود) Signal Void با نام (بنفش فوق العاده) Ultra Violet

Michael Fk – Sonder

Artist: Michael Fk (Michael Fedorciuc) | Music Name: Seclusion | Genre: Chill Out، Downtempo | Released: 2020 | AlbumSonder | Michael Fk – Seclusion

مایکل اف کی (Michael Fk) - والا موزیک

دانلود آهنگ بی کلام (مایکل) Michael Fk با نام (احترام) Sonder

هنرمند: مایکل | نام موزیک: احترام | سبک: الکترونیکا داون تمپو | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (مایکل) Michael Fk با نام (احترام) Sonder

Peter Ries – Flora

Artist: Peter Ries | Music Name: Flora | Genre: Ambient/New Age | Released: 2020 | Peter Ries – Flora

Peter Ries - Alchetron, The Free Social Encyclopedia

دانلود آهنگ بیکلام ( پیتر ریس) Peter Ries با نام (فلورا) Flora

هنرمند:  پیتر ریس | نام موزیک: فلورا | سبک: امبینت | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بیکلام ( پیتر ریس) Peter Ries با نام (فلورا) Flora

Ferr & Ferry Corsten & Geronimo Snijtsheuvel – Dark Water

Artist: Ferr & Ferry Corsten & Geronimo Snijtsheuvel | Music Name: Dark Water | Genre: Ambient/Classical | Released: 2020 | AlbumAs Above So Below | Ferr – Dark Water

Pin on Видео

Pin on Dark Anime Gifs

پیشنهاد مدیر  

Ferry Corsten Releases First Single, 'Dark Water' And Announces Album 'As Above So Below' - EDMTunes

هنرمند: فری کورستن و جرونیمو | نام موزیک: آب تیره | سبک: امبینت | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: امریکا و هلند

دانلود آهنگ بی کلام (فری کورستن و جرونیمو) Ferry Corsten & Geronimo با نام (آب تیره) Dark Water

Majid Khedmatloo – Angry boy

Artist: Majid Khedmatloo | Music Name: Angry boy | Genre: Electro/Hip Hop/Blues | Released: 2020 | Majid Khedmatloo – Angry boy

دانلود آهنگ بی کلام (مجید خدمتلو) Majid Khedmatloo با نام (پسر عصبانی) Angry boy

هنرمند: مجید خدمتلو | نام موزیک: پسر عصبانی | سبک: بلوز و الکترو | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: ایران

دانلود آهنگ بی کلام (مجید خدمتلو) Majid Khedmatloo با نام (پسر عصبانی) Angry boy

1 2 3 19